Je bekijkt nu 2 May – Toledo

For an English version, please scroll down 

De vraag die hedenochtend voor ligt is of we vandaag nog gaan lopen of niet! Het probleem is dat de etappe van Mora naar Toledo ruim 40 kilometer is. Christian heeft dat gisteren gelopen en berichtte mij dat hij daar bijna 11 uur over gedaan heeft. Maar, als positief puntje merkte hij op dat er onderweg een paar dorpjes liggen. Dat is best mogelijk, maar 11 uur lopen is in mijn visie niet echt een optie. Ik zou natuurlijk een bus of taxi kunnen nemen naar één van die dorpjes en dan nog 20 kilometer kunnen lopen. Ik besluit dat dit vraagstuk op democratische wijze moet worden opgelost en breng het ter stemming. Mijn kuiten zijn vrij uitgesproken over deze vraag, evenals de knieën en de enkels. Mijn rugzak onthoudt zich van stem. Uiteindelijk, na enige discussie,  wint de Partij van de Kuiten het en is het besluit aldus dat er vandaag niet gepelgrimeerd gaat worden. Ik kan niet anders dan me bij dat besluit neerleggen. Niet onbelangrijk voor mijn berusting is dat Erzja vanavond in Toledo aankomt!

Om 11:00 uur ben ik in Toledo en neem contact op met Christian om iets af te spreken. Hij heeft ook 2 rustdagen in Toledo. Ik wil graag naar het El Greco museum. Natuurlijk……gesloten, want gisteren viel 1 mei op een zondag en dus schuift de feestdag een dag op. Maar toch, een heerlijk relaxed wandelingetje door deze prachtige stad. Met Christian bezoek ik de expositie over Alfonso X, El Sabio (De Wijze). Geboren in 1221 in Toledo en van 1252 tot zijn dood in 1284 Koning van Castilla, León en Galicia.
Aan het begin van de avond komt mijn vrouw en geliefde aan en gaan we gezellig uit eten. Perfecto!

 

 

­

The issue which is to be resolved this morning, is whether or not we are going to walk today. The problem is that 40 kilometers separate Mora from Toledo. Christian walked from Mora to Toledo yesterday and advised me that it took him almost 11 hours. On a positive note, he mentioned that there are a couple of villages along the way. That may be the case, but an 11 hour hike is not on my list.

I could of course take a bus or taxi to one of these villages and then walk the remaining 20K. This is clearly an issue which must be resolved by democratic means and I put the options to the vote.
My calves are very outspoken on this matter, as are the knees and the ankles. My backpack abstains from voting. After some discussion the votes are counted and it appeared that the Party of the Calves made a clear win so that the outcome is that there will be no pilgrimming today. I have no option but to respect this result. In all honesty I must add that the fact that Erzja will be coming to Toledo tonight had some impact on my non-interference.

By 11 a.m. I’m in Toledo and I contact Christian who is also taking two days off. I like to go to the El Greco museum but find it closed. As Labour Day coincided with a Sunday, the Public Holiday shifts to Monday. Anyway, a relaxing stroll through this beautiful city. With Christian I visit the exposition on Alfonso X, El Sabio ( The Wise), born in Toledo in 1221 and King of Castilla, León and Galicia from 1252 until his death in 1284.

In the early evening Erzja arrives and we go out for a great dinner. Perfecto!