Je bekijkt nu 28 April – my day off in El Toboso

For an English version, please scroll down

Gisteren kreeg ik, na een voortreffelijke middagdut, mijn wasgoed weer ruikend naar rozenblaadjes terug. Wat een weelde! In de avond op zoek naar één van de restaurants die mij door Isabel, de lieve eigenares van Casa de la Torre, waren aangeraden. Helaas allemaal gesloten. Dus maar weer naar El Quijote voor een plato combinado, patat met twee spiegeleieren en gebakken spek. Geen probleem mits vooraf gegaan door een prettige G/T.

Casa de la Torre is een aanrader. Isabel, de eigenares, is een schat van een vrouw die een prachtige B&B heeft. Mooie kamers! Erzja en ik hebben in 2018 hier een nacht doorgebracht en Isabel heeft toen voor ons een viergangen heerlijk diner gekookt en op de patio geserveerd. Alles mooi met linnen servetten, heerlijke wijn en kaarslicht. Erg romantisch!

Wie denkt dat er niets te doen is in El Toboso heeft het mis. Behalve de kerk van San Antonio Abad (uiteraard gesloten voor deze ongelovige) is daar het Centro Cervantino, het Museo Casa Dulcinea en een museum over de Tempeliers en de Orde van Santiago. Ik heb ze uiteraard allemaal bezocht.

In het Centro Cervantino bevindt zich een rijke verzameling van bijzondere drukken van Don Quijote en een groot aantal vertalingen, gesigneerd door een staatshoofd of coryfee van het betreffende land. Zo vinden we een Franse vertaling gesigneerd door François Mitterand, een Zuid Afrikaanse vertaling gesigneerd door Nelson Mandela, een Italiaanse vertaling gesigneerd door Benito Mussolini (tja…..) en de Nederlandse vertaling door Prins Bernard (hmm….). Echt een leuk bezoek! Op het plein sculpturen van Don Quijote en Dulcinea, dus op naar Casa de Dulcinea. Het is niet ver; een mooie stadsvilla uit de tijd van Cervantes. Historici vermoeden dat de dochter van deze voorname familie Martinez Zarco de Morales, die hier toen woonde, de inspiratie voor Cervantes is, of zou kunnen zijn, geweest. Het huis is prachtig gerestaureerd en ingericht. Er is een filmzaaltje met een kort filmpje. Echt leuk.

Dan op zoek naar de expositie over de Tempeliers en de Orde van Santiago. Een mooie doch eenvoudige expositie over beide nauw verweven Ordes, die als primaire doelstelling hadden het beschermen van pelgrims. Zo mag ik het horen!

Als ik weer terugloop naar Casa de la Torre ontmoet ik Gerhard weer, de Duitse priester die ik 5 dagen geleden op weg naar Minaya ontmoette. Hij zegt dat hij nu begrijpt waarom hij verkeerd gelopen is; daardoor kwamen we elkaar weer tegen! Hij loopt naar het volgende dorp Quintanar de la Orden. Dat is niet heel ver, dus wellicht kom ik hem morgen weer tegen. En wederom vergeet ik om een foto van hem te maken. Net als met Christian, die mij op mijn verzoek inmiddels een selfie gestuurd heeft zodat hij een plaats kan krijgen in mijn blog. Bij deze!

Morgen verder naar La Villa de Don Fadrique; met 27 kilometer eigenlijk buiten mijn comfort zone. Laten we hopen dat deze vrije dag nieuwe krachten zal hebben losgemaakt!

My friend Christian

 

The Church of San Antonio Abad at night

 

Centro Cervantino

 

Don Quijote courting Dulcinea

 

Casa de Dulcinea

 

A moment of reflection

 

Dulcinea!
The Order of Santiago….

 

protecting the pilgrims!

 

 

 

 

Yesterday afternoon, after a great siesta, my laundry was returned all smelling of roses. What a luxury! In the evening I go out to find one of the restaurants which Isabel, the friendly owner of Casa de la Torre, recommended. They were all closed, so I ended up in El Quijote again for a plato combinado; fries with fried eggs and bacon. No problem, subject to it being preceded by a gin-tonic.

Casa de la Torre is highly recommended. Isabel, the owner, is a darling who runs a really beautiful B&B. Lovely rooms! Erzja and I stayed here one night in 2018 and Isabel cooked for us a great four course dinner which was served on the patio. The works, with linnen napkins, great wine and candles. Very romantic!

If you think that there’s nothing to do in El Toboso, you’re wrong. In addition to the Church of San Antonio Abad (of course closed for this heathen), there is the Centro Cervantino, the Casa de Dulcinea and an exposition on the Templars and the Order of Santiago. Of course I visited them all.

In the Centro Cervantino you will find a large collection of special prints of Don Quijote as well as a broad collection of translations, signed by the head of state or other celebrity of the country concerned. For instance, there is the French translation signed by François Mitterrand, the South African translation signed by Nelson Mandela, the Italian version signed by Benito Mussolini (well…….) and the Dutch version signed by Prince Bernhard (hm…..). A really nice visit!

On the square, sculptures of Don Quijote and Dulcinea, so onwards to Casa de Dulcinea. It’s not far; a beautiful urban villa of Cervantes’ time. Historians suspect that the daughter of the noble family Marinez Zarco de Morales, which used to live in this villa, was, or could have been, Cervantes’ inspiration. The house is beautifully restored and furnished and has a little theatre where you can see a short presentation on Don Quijote and Dulcinea. Really nice!

Then to the exposition of the Templars and the Order of Santiago. A nice exposition about these two, so connected, Orders. One of their main objectives was to protect pilgrims. That’s the spirit!

When I walk back to Casa de la Torre, I meet Gerhard again, the German priest whom I met 5 days ago on my way to Minaya. He says that he now understands why he took a wrong turn. This was so that our paths would cross again! He is on his way to the next village Quintanar de la Orden, which is not very far, so maybe we will meet again tomorrow.

Again I fail to make a picture! Same thing happened with Christian, who, at my request, sent me a selfie so that I can include him in my blog. Done!

Tomorrow on to La Villa de Don Fadrique; with 27K actually outside my comfort zone, so let’s hope my day off gives me superpowers!