Je bekijkt nu 24 April – A Superday!

For an English version, please scroll down 

Eerst even terug naar gisteren. Bij aankomst in Hostal Antolin was het inchecken wel een opgave. Een uiterst humeurige waard riep mij vanachter zijn mascarilla onverstaanbare dingen toe, mogelijk in lokaal dialect. Op mijn “no entiendo” bulderde hij mij dezelfde boodschap toe, wederom onbegrijpelijk helaas. De man vermoedde dat ik stokdoof was en pakte een bloknootje waarop hij zijn mededeling in zwaar geïrriteerde hanenpoten opschreef. Daar stond overigens niet “hartelijk welkom, pelgrim!”. Nou ja, hij zal wel een slechte dag gehad hebben (net als ik dus). Als ik weer beneden kom tref ik Gerhard met nog een pelgrim, Christian. Ook Duits. We drinken een biertje respectievelijk een wijntje en wisselen Camino ervaringen uit. Gerhard heeft zo ongeveer alle denkbare Camino’s gelopen! Hij is katholiek priester in Bocholt, vlakbij Winterswijk, en spreekt behoorlijk Nederlands. Hij vertelt over een maandelijkse bijeenkomst van Nederlandse en Duitse en Nederlandse Camino-gangers en over een zekere Helmut, een Nederlander, die 12 jaar de Camino de Levante gelopen heeft. Maar wacht eens, die ken ik! Althans ik heb zijn blog gelezen en e-mail contact met hem gehad! Wat een kleine wereld!

Om 23 uur duik ik mijn bed in. Om 07:45 uur wordt ik wakker door de zon die door de gordijnen schijnt. De lucht is blauw en de takken van de bomen bewegen nauwelijks! Wat een verschil met gisteren. Om 09:30 uur verlaat ik welgemoed het Hostal op weg naar San Clemente, zo’n 20 kilometer te lopen vandaag. Het is echt een superdag! De Camino gaat door de velden, het zonnetje schijnt en er is een licht briesje. Als onverwachte bonus is halverwege een dorpje, Casas de los Pinos. Er is een cafetaria en hij is open! Geluk is dan de schoenen even uit gecombineerd met een cortado en een Cola Zero!

Dan gaat het weer verder door de velden, maar ook wel door kleine bossen. Vaak zijn de paden aan weerszijden rijkelijk begroeid met bloemen. Er zijn dan veel vlinders die een eindje met me meevliegen. Daar kan een mens blij van worden! Ieder uur stop ik even voor 10 minuten, even de schoenen uit en wat drinken en dan weer verder.
Tegen 15 uur wandel ik San Clemente binnen en neem mijn intrek in het gerenommeerde Hostal Milan II.
Ik loop daarna nog even het mooie stadje in. Een bezoek aan de kerk Santiago Apostól uit de 15e eeuw is natuurlijk gepast. Eenvoud gecombineerd met gouden pracht, maar vooral indrukwekkende gewelven en een prachtige lichtinval. Het oude raadhuis uit de 16e eeuw ligt eveneens aan de Plaza Mayor. San Clemente is zo’n stadje waar ik graag nog eens terug zou willen komen.

Ik hoop Christian te treffen vanavond. Gerhard heeft een rustdag genomen dus die zal ik waarschijnlijk niet meer terugzien. Maar, dit is de Camino, dus je weet maar nooit!

What a day!
Today was a Superday!

 

Happiness!

 

Flowers on the roadside mean butterflies

 

Iglesia Santiago Apostól
Some background

 

16th century town hall

 

First of all, back to yesterday’s events. Check-in at Hostal Antolin proved quite complicated. The innkeeper was in a foul mood and shouted all kinds of incomprehensible things, probably in local dialect, from behind his mascarilla. Upon my “no entiendo” he simply repeated his comments at 140 decibel. Of course this didn’t help, so he must have thought that I was stone deaf. He thereupon returned with a little notebook and started to write his messages to me in crooked handwriting. Well, it didn’t say “welcome pilgrim!”. I guess he must have had a bad day, just like me.

In the evening I meet Gerhard again and another pilgrim, Christian. Also German. We’re having a drink and exchange Camino stories. Gerhard must have done almost all conceivable Camino’s! He is a Catholic priest in Bocholt, very close to the Dutch border. He tells us about a monthly meeting of German and Dutch Camino walkers and mentions a Dutch man named Helmut, who did the Camino de Levante 12 years ago. Hold on, wait a minute, I know this guy! I read his blog and have e-mail contact with him! What a small world this is.

Lights out at 11 p.m. and I wake up at 7.45 a.m. when the sun shines through the curtains. When I look outside the sky is blue and the trees are motionless. What a difference compared with yesterday!

At 9:30 I leave Hostal Antolin in a cheerful mood on my way to San Clemente, about 20 kilometers away. It’s a Superday! The Camino goes through the fields, the sun is shining and there is a light breeze. And halfway there is the unexpected bonus the little village of Casas de los Pinos. There is a cafeteria and it’s open! Happiness then means taking my shoes off combined with a cortado and a Coke Zero!

Then I continue my walk, through the fields with short stretches through wooded areas. Very often the path has abundant flowers on both sides which attract lots of butterflies, which often accompany me for a few meters. That really makes me happy!

It’s almost 3 p.m. when I enter San Clemente and check-in in the world famous Hostal Milan II.

I take a stroll through the pretty historical center. A visit to the 15th century church of Santiago Apostól is of course a must. Simplicity combined with gold pomp, somehow it matches. Impressive arches and beautiful light!

The 16th century town hall can also be found at the Plaza Mayor. San Clemente is one of those towns I would love to return to some day.

I hope to meet Christian again this evening. Gerhard has taken a day off, so I don’t expect to see him again. But hey, this is the Camino so one never knows!